Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 661863 143817 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-05-16 Stoppdatum 2000-05-16
Mängd (ton): 21,20 Kostnad totalt: 11924
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: