Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mosjökälla, 661263 144342 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-06-28 Stoppdatum 1995-06-28
Mängd (ton): 13,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: