Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-12-13 Stoppdatum 1988-12-13
Mängd (ton): 75,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: