Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 1979
Startdatum: 1979-02-15 Stoppdatum 1979-02-15
Mängd (ton): 100,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: