Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 1979
Startdatum: 1981-02-14 Stoppdatum 1981-02-14
Mängd (ton): 71,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: