Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärn, 665034 143383 Budgetår: 1979
Startdatum: 1981-03-15 Stoppdatum 1981-03-15
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: