Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-17 Stoppdatum 2004-10-17
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 6211
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: