Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOCKSJÖN, 12 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-02 Stoppdatum 2000-10-02
Mängd (ton): 74,00 Kostnad totalt: 36630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: