Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-12-31
Mängd (ton): 276,80 Kostnad totalt: 84367
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: