Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-01 Stoppdatum 2007-12-30
Mängd (ton): 120,68 Kostnad totalt: 34273
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: