Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålsjön doserare, 16 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-12-31
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 24962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: