Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-04 Stoppdatum 2010-10-04
Mängd (ton): 26,00 Kostnad totalt: 23590
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: