Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-11-15 Stoppdatum 1983-11-15
Mängd (ton): 260,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: