Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-07 Stoppdatum 2000-09-07
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 29689
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: