Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-07 Stoppdatum 2010-10-07
Mängd (ton): 25,06 Kostnad totalt: 20653
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: