Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-12-15 Stoppdatum 1992-12-15
Mängd (ton): 11,80 Kostnad totalt: 5000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: