Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-26 Stoppdatum 2004-08-26
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: