Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-20 Stoppdatum 2005-08-20
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 17160
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: