Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-14 Stoppdatum 2007-08-14
Mängd (ton): 30,03 Kostnad totalt: 19069
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: