Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-15 Stoppdatum 1995-09-15
Mängd (ton): 19,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: