Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-30 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 15,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: