Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östregöl, 098163 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-10 Stoppdatum 2008-09-10
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: