Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-23 Stoppdatum 2001-09-23
Mängd (ton): 10,24 Kostnad totalt: 7649
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: