Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-09 Stoppdatum 2004-08-09
Mängd (ton): 9,84 Kostnad totalt: 7789
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: