Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-22 Stoppdatum 2008-08-22
Mängd (ton): 14,09 Kostnad totalt: 14362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: