Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-19 Stoppdatum 2001-09-19
Mängd (ton): 13,78 Kostnad totalt: 10294
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: