Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-12 Stoppdatum 2004-08-13
Mängd (ton): 14,43 Kostnad totalt: 11422
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: