Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-09 Stoppdatum 2007-08-09
Mängd (ton): 7,78 Kostnad totalt: 7360
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: