Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOLASJÖN, 102 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-19 Stoppdatum 2010-08-19
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 5726
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: