Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-20 Stoppdatum 2008-09-20
Mängd (ton): 18,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: