Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLOB001, 108 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-28 Stoppdatum 2009-07-28
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 7242
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: