Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-05-15 Stoppdatum 1987-05-15
Mängd (ton): 81,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: