Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-01 Stoppdatum 1998-08-31
Mängd (ton): 48,70 Kostnad totalt: 31343
Kalkmedel: Dolomit CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: