Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-16 Stoppdatum 2007-08-16
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 17730
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: