Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-16 Stoppdatum 2001-05-16
Mängd (ton): 40,06 Kostnad totalt: 17925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: