Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-05-26 Stoppdatum 2003-05-26
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 21200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: