Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GALTASJÖN, 144 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-08 Stoppdatum 2005-09-08
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 22000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: