Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA STOCKATJÄRN, 157 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-15 Stoppdatum 2009-08-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3097
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: