Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PLITE, 160 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-02 Stoppdatum 2007-08-02
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 2572
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: