Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-20 Stoppdatum 2002-11-20
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 2191
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: