Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-24 Stoppdatum 2003-11-24
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 2342
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: