Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-09 Stoppdatum 1999-09-09
Mängd (ton): 0,90 Kostnad totalt: 636
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: