Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KINGESJÖN, 173 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-18 Stoppdatum 2003-11-18
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 814
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: