Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅRSÅSSJÖN, 179 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-27 Stoppdatum 2010-07-27
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3208
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: