Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄNKASJÖN, 180 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-26 Stoppdatum 2010-07-26
Mängd (ton): 3,19 Kostnad totalt: 3415
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: