Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄSPETJÄRN, 182 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-31 Stoppdatum 2009-10-31
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2243
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: