Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄSPETJÄRN, 182 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-15 Stoppdatum 2010-11-15
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2285
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: