Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VANNASJÖN, 187 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-04 Stoppdatum 2009-08-04
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 6572
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: