Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJASJÖ, 196 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-30 Stoppdatum 1997-09-30
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: