Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLJASJÖ, 196 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 1998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: